6. března 17:00 – 20:00 hod                                                                                                                              300 Kč

Středisko volného času

Dozvíte se o rizicích elektronické komunikace (spam, hoax, pishing), rizicích sociálních sítí (krádeže identity, pedofilie, softwarové inženýrství), rizicích cloudu (krádeže dat). V neposlední řadě také o malware, což je program určený k poškození či vniknutí do počítačového systému.