Sebeláska a vnitřní dítě

Sebeláska a vnitřní dítě

Sebeláska a vnitřní dítě (s Mílou Lukášovou) sebeláska jako základní předpoklad spokojeného života, zdravého sebevědomí a kvalitních vztahů  víkendové setkání 21.3. – 22.3.2020   sobota 09:00 – 18:00 neděle  09:00 – 14:00 1800 Kč...

Životní krize jako šance

ŽIVOTNÍ KRIZE JAKO ŠANCE …jak zvládnout tuto životní etapu a případně ji využít k růstu   9.10.2019   17:00 – 20:00 300 Kč Nahlédneme na krizi z hlediska příčin, dynamiky a možných východisek. Podrobněji se budeme věnovat krizi vztahové...

Vztahy a komunikace v rodině

VZTAHY A KOMUNIKACE V RODINĚ PRAKTICKÁ VŠÍMAVOST ZAKOTVENÍ VE SKUTEČNOSTI EMPATICKÉ ZACHÁZENÍ S EMOCEMI   24.9., 22.10., 12.11.2019 náhradní termín je 26.11.   všechna setkání 17:00 – 20:00 200 Kč/jedno setkání PRAKTICKÁ VŠÍMAVOST Sebezkušenostní...

(Sebe)láska ve vztazích a naše Já

(Sebe)láska ve vztazích a naše Já (s Mílou Lukášovou) sebeláska jako základní předpoklad spokojeného života, zdravého sebevědomí a kvalitních vztahů  cyklus dvou setkání 17.4. a 22.5.2019   17:00 – 20:00 300 Kč/jedno setkání Objasníme si vliv...