Michaela Adamová

Komunikuji s lektory a účastníky našich workshopů a seminářů.

Mým cílem je, aby vás účast na nich obohatila a na své cestě k rozvoji a úspěchu
jste se mohli opřít sami o sebe.