Pro rok 2018 plánujeme uspořádat téměř dvě desítky přednášek především v oblastech
vztahů a komunikace v rodině, seberozvoje (jak najít a využít svůj potenciál) a bezpečnosti na Internetu. Těšit se můžete také na v dnešní době velmi důležitá témata jako je umění sebeprezentace, rétorika – jak umět mluvit a time management. Pokračovat budeme i v přednáškách pro rozvoj začínajícího podnikání ve spolupráci s Mikroregionem Ivančicko.