O vaše děti postaráno

Projekt řeší situaci skupiny pracujících a práci hledajících rodičů dětí navštěvujících ZŠ Řeznovice, kterým krátká doba družiny, doprovod dětí na kroužky a nepokrytí hlídání dětí v době prázdnin neumožní se plně realizovat na pracovním trhu. Režim družiny v současné době neodpovídá pracovní době rodičů. Tuto situaci řeší projekt “O vaše děti postaráno” vybudováním a provozováním klubu Sova, který poskytuje hlídání dětí do 18:30, doprovod na kroužky a příměstské tábory.

Projekt „O vaše děti postaráno“ CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000583 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

logo_o vase deti postarano