Ochrana osobních údajů

Jak chráníme a pracujeme s Vašimi osobními údaji

Správcem pro shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů je i-Kompas, z.s. Hrubšice 21, 664 91 Ivančice, IČO: 22714103 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže.

Jaké údaje používáme a jak dlouho

Zpracovávané a uchovávané údaje jsou: jméno a příjmení, případně jeho zákonného zástupce nebo obchodní firmy, kontaktní telefonní číslo, adresu bydliště a email. Souhlas je udělen pro všechny tyto údaje, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu.

K jakým účelům data používáme

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány výhradně pro účely uzavření smlouvy a pro zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let.

Moje práva

Mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Správce prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat a uchovávat strojově (automatizovaně) a písemně. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.