Tento rok byl pro nás významný ze dvou důvodů. Ujasnili jsme si vizi našeho spolku, proč děláme, co děláme a začali jsme ji realizovat.

Ujasnili jsme si, že hlavním posláním naší organizace je rozvoj a podpora rodin a komunity prostřednictvím vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost. Naším cílem je vytvořit platformu a síť pro rodiny z regionu a podpořit je ve vzájemném předávání zkušeností. Zároveň se zajímáme o dění v našem regionu, proto jsme se aktivně zúčastnili projektu Audit Family Friendly.

Tento rok jsme zrealizovali projekt „Vzděláním k silné a stabilní rodině“ od Jihomoravského kraje, ve kterém jsme nabídli informace z oblasti výchovy a osobnostního rozvoje.

Další naší aktivitou byl projekt “Podpora drobného podnikání v regionu”, který jsme zrealizovali ve spolupráci s Mikroregionem Ivančicko a Jihomoravským krajem. Účastníkům byly předány cenné informace k posunutí stávajícího businessu, získali motivaci do začátku i praktické informace o účetnictví a legislativě.

Zrealizovali jsme také přednášky z oblasti moderních technologií a sociálních sítí.

Pokračovali jsme v projektu O vaše děti postaráno, který najdete pod záložkou stejného jména na našich webových stránkách.