Emoce jsou ukazatelé našich potřeb, ale je třeba umět s nimi pracovat. V rámci setkání si budou moci účastníci uvědomit, jak je důležitá práce s emocemi, jejich uvědomění a převzetí zodpovědnosti za sebe sama. S účastníky budeme zkoumat, jak je zásadní pro vývoj dítěte práce s emocemi jeho rodičů, protože vzorec jednání a chování dítě neuvědoměle vstřebává.

PŘIHLÁŠKA